logotyp
Login

Příměstský tábor

Tajemný vesmír

 
e-mail pro komunikaci v rámci tábora - mckv-tabor@seznam.cz
 

Je pravé poledne a nad hlavou ti září Slunce. Ta velká ohnivá koule, na kterou se bez tmavého skla nemůžeš ani na chvíli podívat. Někdy příjemně hřeje a někdy pálí jako oheň. Po několika hodinách se Slunce schová a nad hlavou máš černou oblohu se zářícími body. Je těžké si představit, že ta malá světýlka na nebi jsou ve skutečnosti planety mnohdy větší, než je naše Země. A proč je ve dne nevidíme a v noci svítí jako malé žárovky? Jaktože nespadnou na zem? A kolik jich asi je? A žije ve vesmíru někdo další? A proč Měsíc mění svůj tvar? A kam se přes den schová? Vesmír je pro nás stále velké tajemství, ale na mnoho otázek už známe odpověď. A o tom všem si budeme na letošním táboře povídat.Letní příměstský tábor bude naší organizací realizován již 23 let.
Princip příměstských táborů vyhovuje nejvíce dětem, které se nemohou účastnit klasických táborů v přírodě např. díky nízkému věku, neschopnosti odloučit se od rodičů, aj. Z těchto důvodů nabízíme možnost celodenních pobytů, kdy děti ráno přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Tento systém vyhovuje i rodičům, kteří musí docházet do zaměstnání a nemohou čerpat dovolenou po celou dobu prázdnin. O děti je v průběhu prázdnin dobře postaráno a je jim nabídnut kvalitní program. Náš tábor je specifický svou věkovou tolerancí. Táborníci jsou děti ve věku 4 až 14 let. Program je přizpůsoben jak malým táborníkům, které motivuje dovednost starších účastníků, tak vyhovuje i starším dětem, kteří se zase učí trpělivosti, toleranci a jsou podporovány v chuti pomoct. Maximální kapacita je 58 dětí v jednom turnusu.

Táborová základna bude opět v Tuhnické škole, Poštovní 19, Karlovy Vary http://www1.zskvary.cz.Každý den mají děti minimálně tři jídla a dostatečný pitný režim. I při celodenních výletech mají teplý oběd včetně polévky.

 

I. turnus 13.-17.7.2020
13.7. - Úvod do celotáborové hry
14.7. - Přistání v Bečovské botanické zahradě
15.7. - Souhvězdí ZOO Plasy, minigolf
16.7. - Let vesmírem na raftech
17.7. - Vyhodnocení

II. turnus 20.-24.7.2020
20.7. - Úvod do celotáborové hry
21.7. - Rej meteoritů ve Svatošských skalách
22.7. - Planetárium Plzeň
23.7. - Průlet mlhovinou v Agricole Jáchymov + kino
24.7. - Vyhodnocení

Cena za jeden turnus je 2 400 Kč.  
Posudek od lékaře může být starý 24 měsíců!
 

 Podmínky:

1.    Dítě je možno zapsat na všechny turnusy.

2.    V jednom turnusu je plánováný počet 58 dětí.

3.    Závazné přihlášky odesílejte od 1.února e-mailem, poštou či ji přineste osobně, a to včetně vyjádření od lékaře o schopnosti dítěte účastnit se táborového pobytu (stačí kopie). Pokud si potvrzení vyřizujete, pošlete přihlášku bez něj a dodatečně ho do týdne dodejte. Po potvrzení MCKV o převzetí přihlášky a rezervování místa, budete vyzváni k zaplacení účastnického poplatku. Ten je nutno uhradit v termínu do 30. dubna v hotovosti nebo na účet MCKV (211735592/0300 - do zprávy pro příjemce uveďte Ta jméno dítěte). Nebude-li zaplaceno v termínu (do 30.4.), rezervace se ruší. (Přihláška je platná, pokud je podepsaná rodiči a obsahuje vyjádření lékaře o schopnosti účastnit se tábora!!!  Takto stačí naskenovat a poslat e-mailem, nebo zaslat poštou či předat osobně v MCKV.)

4.    Na každý turnus bude zapsáno 5 náhradníků, kteří budou kontaktování dle pořadí zápisu v případě, že někdo pobyt na Letním táboře zruší z jakýchkoliv důvodů. 

5.   Prosíme rodiče, aby obstarali svým dětem jedno nejlépe bílé tričko (tílko), které si pomalujeme.

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/ 0008860

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
DOMŮ -  Mateřské Centrum
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy