Jméno:
Heslo:

Příměstský tábor

Dobrodružství s detektivní zápletkou.

 
e-mail pro komunikaci v rámci tábora - mckv-tabor@seznam.cz
 

Ztratila se truhla plná tajemství. Při jejím hledání se budeme inspirovat prací světoznámých kriminalistů a detektivů. Našimi vzory při pátrání bude například Hercule Poirot nebo Sherlock Holmes. Celý týden budeme sbírat indicie a nápovědy pro vyřešení záhady. Podaří se nám uloupenou truhlu s pokladem najít? Uvidíme. Letní příměstský tábor bude naší organizací realizován již 22 let.
Princip příměstských táborů vyhovuje nejvíce dětem, které se nemohou účastnit klasických táborů v přírodě např. díky nízkému věku, neschopnosti odloučit se od rodičů, aj. Z těchto důvodů nabízíme možnost celodenních pobytů, kdy děti ráno přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Tento systém vyhovuje i rodičům, kteří musí docházet do zaměstnání a nemohou čerpat dovolenou po celou dobu prázdnin. O děti je v průběhu prázdnin dobře postaráno a je jim nabídnut kvalitní program. Náš tábor je specifický svou věkovou tolerancí. Táborníci jsou děti ve věku 4 až 14 let. Program je přizpůsoben jak malým táborníkům, které motivuje dovednost starších účastníků, tak vyhovuje i starším dětem, kteří se zase učí trpělivosti, toleranci a jsou podporovány v chuti pomoct. Maximální kapacita je 58 dětí v jednom turnusu.

Táborová základna bude opět v Tuhnické škole, Poštovní 19, Karlovy Vary http://www1.zskvary.cz.

Program.

Každý den mají děti minimálně tři jídla a dostatečný pitný režim. I při celodenních výletech mají teplý oběd včetně polévky.

 

I. turnus 8.-12.7.2019
8.7. - Zahájení detektivního pátrání
9.7. - Šetření v Hornickém muzeu Krásno
10.7. -Tajemství Svatošskýchskal a jízda na koni
11.7. -Stopy vedou do AgricolyJáchymov a kina
12.7. -Vyvrcholení detektivního pátrání

II. turnus 22.-26.7.2019 - obsazeno
22.7. - Zahájení detektivního pátrání
23.7. - Šetření v Porcelánové školičce Nová Role
24.7. - Stopy vedou do ZOO Chomutov
25.7. - Tajemství řeky Ohře -rafty
26.7. - Vyvrcholení detektivního pátrání

Cena za jeden turnus je 1 900 Kč.  
Posudek od lékaře může být starý 24 měsíců!
 

 Podmínky:

1.    Dítě je možno zapsat na všechny turnusy.

2.    V jednom turnusu je plánováný počet 58 dětí.

3.    Závazné přihlášky odesílejte od 1.února e-mailem, poštou či ji přineste osobně, a to včetně vyjádření od lékaře o schopnosti dítěte účastnit se táborového pobytu. Pokud si potvrzení vyřizujete, pošlete přihlášku bez něj a dodatečně ho do týdne dodejte. Po potvrzení MCKV o převzetí přihlášky a rezervování místa, budete vyzváni k zaplacení účastnického poplatku. Ten je nutno uhradit v termínu do 30. dubna v hotovosti nebo na účet MCKV (211735592/0300 - do zprávy pro příjemce uveďte Ta jméno dítěte). Nebude-li zaplaceno v termínu (do 30.4.), rezervace se ruší. (Přihláška je platná, pokud je podepsaná rodiči a obsahuje vyjádření lékaře o schopnosti účastnit se tábora!!!  Takto stačí naskenovat a poslat e-mailem, nebo zaslat poštou či předat osobně v MCKV.)

4.    Na každý turnus bude zapsáno 5 náhradníků, kteří budou kontaktování dle pořadí zápisu v případě, že někdo pobyt na Letním táboře zruší z jakýchkoliv důvodů. 

5.   Prosíme rodiče, aby obstarali svým dětem jedno nejlépe bílé tričko (tílko), které si pomalujeme.

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/ 0008860

Projekt na cestě k úspěchu

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/ 0007689

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
DOMŮ -  Mateřské Centrum
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy