logotyp
Login

Křesadlo

Veškeré dokumenty k nominaci kandidátů ceny "Křesadlo" naleznete na konci článku.

Co to je?
Cena, která je již od roku 2001 udělována v naší republice dobrovolníkům - "obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci".
Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát.

Kdo to vymyslel?
Myšlenka udělování ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím HESTIA, o.s.

Proč?
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

První vyhlašování cen "Křesadlo" se v Karlovarském kraji konalo na jaře v roce 2007. Udílely se ceny za uplynulý rok - proto KŘESADLO 2006.

Veškeré dotazy ráda zodpoví koordinátorka této akce:
Žaneta Salátová
mckv@seznam.cz
tel. 606 581 369

Křesadlo 2017

Křesadlo 2017Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateřském centru Karlovy Vary připravuje již 11. ročník udílení cen Křesadlo. Za rok 2017 převezmou tuto cenu čtyři dobrovolníci z Karlovarského kraje.

Věnujte, prosím, chvilku času zamyšlení nad člověkem, který by si podle Vás cenu Křesadlo zasloužil, a napište pečlivě svou nominaci. Návrh musí obsahovat základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta, popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení, stručnou charakteristiku a kontaktní spojení na navrhovatele. Kandidát musí souhlasit s nominací a důvody, proč byl navržen. Nominační formulář najdete na www.materske-centrum.cz a vyplněný zašlete do 28. března 2018 na  adresu Mateřské centrum Karlovy Vary, z. s., Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary nebo e-mailem na mckv@seznam.cz.

Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2017 převzal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje, pan Mgr. Petr Kubis a primátor města Karlovy Vary, pan Ing. Petr Kulhánek. Slavnostní ceremoniál udílení cen se bude konat 27. 4. 2018 od 18.00 hodin v Parkhotelu Richmond.

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/ 0008860

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
DOMŮ -  Mateřské Centrum
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy