Login

Projekty pro rok 2018

Statutární město Karlovy Vary
V rámci spolupráce se Statutárním městem Karlovy Vary je naše organizace zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb města Karlovy Vary.
MCKV žádalo pro rok 2018 o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na činnost Mateřského centra Karlovy Vary (MCKV), MMKV podpořil projekt Křesadlo. Městu Karlovy Vary také děkujeme za nové prostory v Mozartově ulici.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dost dobrý rodič 3.
Pro rok 2018 jsme žádali o dotaci na projekt s názvem ,, Dost dobrý rodič“. Projekt volně navazuje na předchozí úspěšné projekty "Cesta ke šťastné rodině", "Čím šťastnější rodiče, tím spokojenější děti" a " Nejste na to sami.". S velkou radostí a elánem se pouštíme do realizace.

Díky této podpoře můžete nadále využívat naší Pedagogicko- psychologickou poradnu při MCKV, podporu kouče či Rodinnou linku ZDARMA.
Cílem projektu je podpora rodiny- vztahů v rodině, prevence sociálního vyloučení, vzdělávání formou besed a zprostředkování odborné pomoci pro rodiče v tíživé situaci.
I díky této podpoře jsme byli schopni udržet příznivou cenu kurzů pro rodiče s dětmi. Děkujeme!

Ministerstvo vnitra České republiky
Dobrovolnické centrum Vlaštovka
U Ministerstva vnitra České republiky, máme akreditované dva programy.
O podporu žádáme na projekt ,,Dobrovolníci pro volný čas“ a "Dobrovolnictví pro každého". Děkujeme!

Karlovarský kraj
Pro rok 2018 žádáme Krajský úřad Karlovarského kraje na spolufinancování projektu
„Dost dobrý rodič“, dále také dobrovolnický projekt
"Dobrovolnictví pro každého". KÚKK podporuje akci "Křesadlo 2017". Podpory si velice vážíme a děkujeme!

ESF - Dětská skupina Karlovaráček
Od 1.1.2016 jsme transformovali Mateřinku na Dětskou skupiny Karlovaráček, která je zaregistrovaná u Ministerstva práce a sociálních věcí. Provoz DS jsme zahájili1.4.2016. DS Karlovaráček je realizovaná v rámci podpořeného projektu Operačního programu Zaměstnanost „Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce“. 

ESF - Na cestě k úspěchu
Od 1.1.2018 jsme v realizaci projektu, který má pomoc nezaměstnaným rodičům, kteří pečují pro dítě do 15ti let věku.

NOVINKY

obrázek
obrázek
DOMŮ -  Mateřské Centrum
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy