logotyp
Login

Projekty pro rok 2019

Statutární město Karlovy Vary
V rámci spolupráce se Statutárním městem Karlovy Vary je naše organizace zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb města Karlovy Vary.
MCKV žádalo pro rok 2019 o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na činnost Mateřského centra Karlovy Vary (MCKV), MMKV podpořil projekt Křesadlo. Městu Karlovy Vary také děkujeme za nové prostory v Mozartově ulici.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dost dobrý rodič 4.
Pro rok 2019 jsme žádali o dotaci na projekt s názvem ,, Dost dobrý rodič“. Projekt volně navazuje na předchozí úspěšné projekty "Cesta ke šťastné rodině", "Čím šťastnější rodiče, tím spokojenější děti" a " Nejste na to sami.". S velkou radostí a elánem se pouštíme do realizace.

Díky této podpoře můžete nadále využívat naší Pedagogicko- psychologickou poradnu při MCKV, podporu kouče či Rodinnou linku ZDARMA.
Cílem projektu je podpora rodiny- vztahů v rodině, prevence sociálního vyloučení, vzdělávání formou besed a zprostředkování odborné pomoci pro rodiče v tíživé situaci.
I díky této podpoře jsme byli schopni udržet příznivou cenu kurzů pro rodiče s dětmi. Děkujeme!

Ministerstvo vnitra České republiky
Dobrovolnické centrum Vlaštovka
U Ministerstva vnitra České republiky, máme akreditované dva programy.
O podporu žádáme na projekt ,,Dobrovolníci pro volný čas“ a "Dobrovolnictví pro každého". Děkujeme!

ESF - Dětská skupina Karlovaráček
Od 1.1.2016 jsme transformovali Mateřinku na Dětskou skupiny Karlovaráček, která je zaregistrovaná u Ministerstva práce a sociálních věcí. Provoz DS jsme zahájili1.4.2016. Od 1.4.2019 jsme navýšili kapacitu na 24 dětí. DS Karlovaráček je realizovaná v rámci podpořeného projektu Operačního programu Zaměstnanost „Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce“. 

ESF - Na cestě k úspěchu
Od 1.1.2018 jsme v realizaci projektu, který má pomoc nezaměstnaným rodičům, kteří pečují pro dítě do 15ti let věku.

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/ 0008860

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
DOMŮ -  Mateřské Centrum
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy