Login

Příměstský tábor

Asterix a Obelix.

 
e-mail pro komunikaci v rámci tábora - mckv-tabor@seznam.cz
 

Jednoho dne se druid Panoramix zbláznil. Roztrhal svou kouzelnou knihu, její zbytky rozprášil po lese a les zajistil kouzlem. Potom ulehl k dlouhému spánku. Když se opět probudil, zjistil, že si vůbec nic nepamatuje. Ani kouzla, ani návod na výrobu lektvaru, ani kterak odčarovat les. Jakmile se tato zpráva donesla k veliteli římského tábora Malobonum, rozhodl se rychle jednat. Vyslal do Říma žádost o posily (jistota je jistota), aby mohl definitivně dobýt poslední svobodnou galskou vesnici. Zbývá už jen málo času, a vesnice bude obsazena…Letní příměstský tábor bude naší organizací realizován již 21 let.
Princip příměstských táborů vyhovuje nejvíce dětem, které se nemohou účastnit klasických táborů v přírodě např. díky nízkému věku, neschopnosti odloučit se od rodičů, aj. Z těchto důvodů nabízíme možnost celodenních pobytů, kdy děti ráno přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Tento systém vyhovuje i rodičům, kteří musí docházet do zaměstnání a nemohou čerpat dovolenou po celou dobu prázdnin. O děti je v průběhu prázdnin dobře postaráno a je jim nabídnut kvalitní program. Náš tábor je specifický svou věkovou tolerancí. Táborníci jsou děti ve věku 4 až 14 let. Program je přizpůsoben jak malým táborníkům, které motivuje dovednost starších účastníků, tak vyhovuje i starším dětem, kteří se zase učí trpělivosti, toleranci a jsou podporovány v chuti pomoct. Maximální kapacita je 58 dětí v jednom turnusu.

Táborová základna bude opět v Tuhnické škole, Poštovní 19, Karlovy Vary http://www1.zskvary.cz.

Program - Asterix a Obelix.

Každý den mají děti minimálně tři jídla a dostatečný pitný režim. I při celodenních výletech mají teplý oběd včetně polévky.

 

I.turnus – 9.-13.7.2018 - OBSAZENO

9.7. – Úvod do celotáborové hry.

10.7. –  AIR PARK – Zruč Plzeň (celodenní výlet).

11.7. - Svatošské skály, jízda na koni (celodenní výlet).

12.7. - Aquacentrum Agricola Jáchymov + kino (celodenní výlet).

13.7. – Olympiáda.

 

II.turnus – 23.- 27.7.2018 - OBSAZENO

23.7. – Úvod do celotáborové hry.

24.7. - Porcelánová školička Nová Role.

25.7. - ZOO Chomutov (celodenní výlet).

26.7. - Rafty (celodenní výlet).

27.7. - Pískování – výroba obrázků a mandal z písku, vyhodnocení

 

 

Cena za jeden turnus je 1 900 Kč.  
Nově - posudek od lékaře může být staré 24 měsíců!
 

 Podmínky:

1.    Dítě je možno zapsat na všechny turnusy.

2.    V jednom turnusu je plánováný počet 58 dětí.

3.    Závazné přihlášky odesílejte od 1.února e-mailem, poštou či ji přineste osobně, a to včetně vyjádření od lékaře o schopnosti dítěte účastnit se táborového pobytu. Pokud si potvrzení vyřizujete, pošlete přihlášku bez něj a dodatečně ho do týdne dodejte. Po potvrzení MCKV o převzetí přihlášky a rezervování místa, budete vyzváni k zaplacení účastnického poplatku. Ten je nutno uhradit v termínu do 30. dubna v hotovosti nebo na účet MCKV (211735592/0300 - do zprávy pro příjemce uveďte Ta jméno dítěte). Nebude-li zaplaceno v termínu (do 30.4.), rezervace se ruší. (Přihláška je platná, pokud je podepsaná rodiči a obsahuje vyjádření lékaře o schopnosti účastnit se tábora!!!  Takto stačí naskenovat a poslat e-mailem, nebo zaslat poštou či předat osobně v MCKV.)

4.    Na každý turnus bude zapsáno 5 náhradníků, kteří budou kontaktování dle pořadí zápisu v případě, že někdo pobyt na Letním táboře zruší z jakýchkoliv důvodů. 

5.   Prosíme rodiče, aby obstarali svým dětem jedno nejlépe bílé tričko (tílko), které si pomalujeme.

NOVINKY

obrázek
obrázek
DOMŮ -  Mateřské Centrum
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy