logotyp

KŘESADLO 2014

Křesadla v Karlovarském kraji již mají své majitele

Ve dvoraně Ostrovského zámku v pátek 17. dubna byla již po deváté slavnostně udělena Křesadla za rok 2014 dobrovolníkům z Karlovarského kraje.

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni 4 dobrovolníci „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2014. Oceněnými jsou Michaela Moisesová – Pomáhat druhým se má, Nikola Matějíčková – Venčírna KV, Věra Smržová – Kulturní sdružení občanů německé národnosti ZO Kraslice; Římskokatolická farnost Kraslice a Petr Prokeš – Záchytná a odchytová služba pro zvířata.
Držitele cen vybrala z celkem 18 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.
Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.

Pořadatelem 9. ročníku udílení cen Křesadlo 2014 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Bc. Miloslav Čermák, a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.
Slavnostním ceremoniálem nás provázel Petr Čimpera a o kulturní program se postarala Pěvecká třída Štěpánky Steinové. Akci podpořil Karlovarský kraj a Magistrát města Karlovy Vary.

Ocenění dobrovolníci:

Michaela Moisesová – Pomáhat druhým se má
Michaela Moisesová je člověk, kterému nejsou lhostejné ničí osudy. Díky její nezištné pomoci se znovu zapojil do společnosti člověk bez domova s velkými zdravotními problémy, který ovšem Michaelu zklamal, tak se rozhodla pomáhat hlavně dětem a jejich rodinám. Její sbírky jsou úspěšné a nemalé výnosy z nich pomohly už třeba Vanesce s nemocí motýlích křídel, Danielce s leukémií, dvojčatům Jindříškovi a Natálce, která mají nového pomocníka a kamaráda – asistenčního psa a nyní i Honzíkovi s vážnými problémy se srdcem. Její sbírky pomáhají všude, kde se dá, momentálně také i zvířatům z odchytové stanice v Kalových Varech či fretčímu útulku z Mladé Boleslavi.

Nikola Matějíčková – Venčírna KV
Paní Nikola má velké zásluhy za vytvoření prostoru pro sdružování pejskařů na karlovarsku. I díky závodům Dog Cup, které vlastní silou pořádá, vytvořila komunitu nadšenců, které dále motivovala k tomu, aby také dobrovolně přiložili ruku k dílu. V roce 2014 se jí podařilo sehnat prostory pro Venčírnu KV, kde se konají různé prospěšné disciplíny pro psy. Bez nároku na honorář pořádá paní Nikola programy pro rodiny s dětmi, které jsou osvětou pro všechny pejskaře.

Věra Smržová – Kulturní sdružení občanů německé národnosti ZO Kraslice; Římskokatolická farnost Kraslice
Paní Věra se dlouhodobě obětavě věnuje všem potřebným na mnoha místech. Svým zpěvem pravidelně upoutá třeba v Tyflocentru nebo v klášteře v Sokolově, ale i na nespočtu dalších míst. Pečuje o seniory, dělá jim nákupy, pořádá jejich vzájemné návštěvy a bere je za kulturou, ale i k lékaři, když je potřeba. Paní Věra pečuje i o kostel ve Stříbrné, kam pravidelně vozí na bohoslužby své kamarádky. Také její zájem ve vaření, pečení a zdobení pravidelně potěší hlavně nemocné a ty v nesnázích.

Petr Prokeš – Záchytná a odchytová služba pro zvířata
Pan Petr věnuje velkou část svých prostředků fungování záchytné a odchytové služby pro zvířata, kterou provozuje. Ze svých vlastních zdrojů a za pomoci dobrovolníků zrekonstruoval prostory nádraží v Dalovicích v místo, kde najdou zraněná či opuštěná zvířata své útočiště s patřičnou péčí. Další záslužnou činností jsou výjezdy ke zvířatům v ohrožení během 24 hodinové pohotovosti, kterou pan Petr drží. Pořádá také naučné přednášky pro děti, které jim přiblíží chování zvířat v rizikových situacích nebo první pomoc pro zvířata v nouzi.

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy