logotyp
Login

KŘESADLO 2013

Křesadla v Karlovarském kraji již mají své majitele

Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolov – v pátek 18. dubna byla již po osmé slavnostně udělena Křesadla za rok 2013 dobrovolníkům z Karlovarského kraje.


Při slavnostním ceremoniálu bylo oceněno 5 dobrovolníkům „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2013.
Držitele cen vybrala z celkem 21 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.
Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.

Pořadatelem 8. ročníku udílení cen Křesadlo 2013 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Bc. Miloslav Čermák, a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.
Slavnostním ceremoniálem nás provázel Jan Picka a o kulturní program se postaral malý swingový orchestr SWING MELODY OSTROV- pod vedením Kapelníka Jana Veverky.

Fotografie ke stažení : http://mcentrumkv.rajce.idnes.cz/Kresadlo_2013
Foto: Stanislava Petele - http://www.petele.cz/cz/uvod/
Stanislavě Petele děkujeme za několikaletou sponzorskou podporu nejen na této akci.

Ocenění dobrovolníci:

Kamila Prchalová – Cesta z města, o.s.
Paní Prchalová je zakladatelkou sdružení Cesty z města, které vzniklo v roce 2007, nicméně již od roku 2004 realizovala aktivity na podporu cestovního ruchu v regionu jižního Karlovarska. Ve svém volném čase, za své náklady a své možnosti vyznačila několik desítek cyklotras. Z ruiny kostela sv. Blažeje udělala opět důstojnou památku a kolem kostela vybudovala naučnou stezku. Nezištně pomáhá při obnově Bečovské botanické zahrady, obnovila toužimské infocentrum a je jednou z nejdůležitějších osob v iniciativě Kraj živých vod.

Milada Bučková – Chráněné bydlení Sokolov,o.s.
Paní Bučková je již držitelkou Křesadlo 2006. Je členkou Českobratrské církve evangelické, kde léta zastávala funkci předsedkyně. Touto kandidaturou jí chce poděkovat občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov, jehož je předsedkyní dodnes a donedávna byla i výkonnou ředitelkou. Chráněné bydlení spoluzakládala v roce 1999, jehož posláním je pomoc osobám s lehkým handicapem. Za dobu paní Bučkové tímto sdružením prošlo na 60 klientů, z nichž se mnohým podařilo nastartovat nový začátek života. Podílí se taktéž na činnosti v organizacích zastřešující neziskový sektor a sociální služby jako je ANNA KK a SKOK o.s. Pro paní Bučkovou jsme obdrželi dvě nominace.

Edita Kunertová – Klubíčko,o.s. a ANNAKK
Na Editu Kunertovou jsme obdrželi hned tři nominace. Poděkovat jí chce touto formou především o.s. Klubíčko Cheb. Edita přišla do tohoto centra již před 11 lety a hned se chopila první své práce - získat nové prostory. Kromě pravidelné a letité činnosti pomáhá s organizací Bambiriády a nominována je za její snahu pomoc kdykoliv a kdekoliv. Během povodní v roce 2013 sehnala obrovskou materiální pomoc obcím Kly a Záleslice. Aktivně se podílí na akcích zaměřených na práci s lidmi s postižením – PATA Házlov. Svou osobností dokáže strhnout pro dobrovolnictví i další dobré duše ve svém okolí.

Ing. Renata Kunešová - Aragonit o.s.
Paní Kunešová se již patnáctým rokem účastní přípravy hudebního festivalu Souznění, který se pořádá v Chebu, Františkových lázních a Karlových Varech. Tento festival se skládá z pěti koncertů handicapovaných umělců z celé české republiky. Paní Kunešová se podílí na přípravě a realizaci a řeší i mnoho dalších činností spojených s touto organizací. Je zakladatelkou i ředitelkou Denního centra Žirafa a založila občanské sdružení Nejste sami. Poděkovat touto nominací by jí chtělo občanské sdružení Aragonit a to za její neutuchající snahu a sílu překonat veškeré překážky ve snaze pomoc potřebným.

Miriam a Ondřej Žákovi – Pomoc v nouzi, o.p.s. a ČoKy o.p.s.
Manželé pracují a žijí v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Společně se dlouhodobě věnují lidem ze sociálně vyloučených skupin a nad rámec svých pracovních povinností se zabývají charitativní činností a šíří myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejnost.

Pan Ondřej Žák byl nominován především za obětavou práci v organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s., Ondřej zde zastává funkci vedoucího Domu na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří. Odvádí však mnoho práce nad rámec svých pracovních povinností. K práci přistupuje s nasazením a usnadňuje život potřebným. Je zakladatel linky AT Linka poskytující pomoc pro uživatele návykových látek a alkoholu.
Paní Miriam Žáková je nominována za založení sociálního podniku ČoKy, o.p.s., kde je nyní ředitelkou. Tato společnost si dala za cíl v Kynšperku nad Ohří vyrábět čokoládu a zaměstnávat tak zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby.
Manželé spolupracují s církevním sborem a vzájemně organizují charitativní sbírky pro chudé. K dobrovolnickým aktivitám strhávají i další lidi ze svého okolí, kteří mají snahu nezištně pomáhat druhým.

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy