logotyp
Login

Projekty pro rok 2021

Statutární město Karlovy Vary
V rámci spolupráce se Statutárním městem Karlovy Vary je naše organizace zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb města Karlovy Vary.
MCKV žádalo pro rok 2021 o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na činnost Mateřského centra Karlovy Vary (MCKV), MMKV podpořil projekt Křesadlo. Městu Karlovy Vary také děkujeme za nové prostory v Mozartově ulici.


ESF - Dětská skupina Karlovaráček
Od 1.1.2016 jsme transformovali Mateřinku na Dětskou skupiny Karlovaráček, která je zaregistrovaná u Ministerstva práce a sociálních věcí. Provoz DS jsme zahájili1.4.2016. Od 1.4.2019 jsme navýšili kapacitu na 24 dětí. DS Karlovaráček je realizovaná v rámci podpořeného projektu Operačního programu Zaměstnanost „Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce“. 

ESF - Na cestě k úspěchu II.
Od 1.11.2019 jsme v realizaci projektu, který má pomoc nezaměstnaným rodičům, kteří pečují pro dítě do 15ti let věku.

ESF - Neformální Power Up.
Je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016180

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy