logotyp

Služby

Mateřské centrum nabízí:

PRO RODIČE

 • inspirativní zázemí a odbornou pomoc
 • vzájemné naslouchání a výměnu zkušeností
 • posílení vztahů v rodině
 • vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky
 • osvětovou činnost
 • možnost neformálního setkávání
 • přednášky, kurzy, vzdělávací aktivity
 • zprostředkování konzultací s odborníky v obtížných životních situacích
 • možnost seberealizace
 • usnadňuje návrat do zaměstnání
 • péče o dítě - služby krátkodobého hlídání dětí se speciálními potřebami, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí na úřadě, návštěva lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě postarat sami
 • cvičení rodičů s dětmi
 • cvičení pro maminky na gymnastických míčích, kondiční cvičení
 • těhotenské kurzy
 • workshopy
 • podpůrné skupiny

PRO DĚTI

Sportovní, naučné
 • Hýbeme se s kočičkou – rodiče s dětmi – pro děti od 18 měs.
 • Od písničky pod štětec – rodiče s dětmi – pro děti od 18 měs.
 • Kouzelná hodinka – rodiče s dětmi – pro děti od 18 měs.
 • Klub rodičů a dětí – rodiče s dětmi – od 2 let
 • Tanečky, cvičeníčko
 • Aerobik pro děti
 • Plavání kojenců a dětí
 • Angličtina pro děti
 • Logopedie
Integrační
 • Poprvé bez mámy – školička – příprava na Mateřskou školku
 • Dětská skupina - od 1 roku
Tvořivé
 • výtvarné hrátky
 • herna pro děti vybavená didaktickými hračkami
 • tématické besídky /mikulášská, vánoční, karnevaly, Den dětí atp./

PRO CELÉ RODINY

 • sportovní turnaje dětí i rodičů
 • zahradní slavnosti
 • víkendové aktivity
 • burzy dětských oblečení

SPOLUPRACUJEME

 • s neziskovým organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření
 • se státní správou a samosprávou

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy