logotyp

KŘESADLO 2011

Sokolov – v pátek 16. března byla již po šesté slavnostně udělena Křesadla za rok 2011 dobrovolníkům z Karlovarského kraje. Po 5ti letech v novém prostoru Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského v Sokolově.
Při slavnostním ceremoniálu bylo oceněno 5 dobrovolníkům „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2011. Oceněnými jsou Zuzana Nosková Dobrovolnického centra Střípky, o.s.,MgA. Klára Štěpánková z Dobrovolnického centra při Farní charitě, Věra Krumlíková z Domova pro seniory, Dolní Rychnov, Ralf Ducané z Českého západu a Martin Düringer z Pionýrské skupiny Březová. Držitele cen vybrala z celkem 24 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.
Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.

Pořadatelem 6. ročníku udílení cen Křesadlo 2011 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Miloslav Čermák, a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.
Slavnostním ceremoniálem nás provázel Jan Picka za doprovodu Jazz Quartetu ze ZUŠ A. Dvořáka.


Držitelé ceny "Křesadlo 2011":


Věra Krumlíková-Domov pro seniory – Dolní Rychnov
Je dobrovolnicí, která pomáhá seniorům zařízení Vila Maria a věnuje jim spoustu času. Zúčastňuje se socioterapií, zúčastňuje se individuálních terapiích, doprovází klienty na různé akce pořádané v zařízení i mimo něj. Paní Krumlíková věnuje svůj volný čas seniorům a opuštěným lidem. Je vždy milá, skromná, usměvavá a ochotná pomoci.

Zuzana Nosková-Dobrovolnické centrum Střípky, o.s.
Již šestým rokem působí v Dobrovolnickém centru Střípky v Sokolově. Pravidelně, minimálně 2x týdně, dochází za pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných do Sokolovské nemocnice a také za klienty Domu ošetřovatelské služby v Dolním Rychnově. Paní Noskovou doprovází při návštěvách dlouhodobě nemocných její tři psi. Jsou to vycvičené fenky pro canisterapii. Paní Nosková společně se svými psy velice pozitivně působí na psychiku nemocných a osamělých lidí.

Ralf Ducamp-Český Západ o.s.
Pochází z Německa. Do Dobré Vody u Toužimi se přestěhoval před dvěma lety. Nezištně spolupracuje s o.s. Český západ a aktivně se podílí na obnově a rozvoji Dobré Vody. Ochotně nabízí své kutilské a technické dovednosti, dobré nápady i řemeslnou zručnost. Z jeho popudu vznikla v Dobré Vodě naučná stezka o ptácích. Bez předsudků spolupracuje s místními Romy. Často věnoval i materiál. Při obnově Dobré Vody odpracoval desítky hodin.

MgA. Klára Štěpánková-Dobrovolnické centrum při Farní charitě
Nasbírala po dobu 9ti let stovky dobrovolnických hodin. Pracovávala necelé dva roky jako osobní asistentka těžce tělesně postižené ženě. Od roku 2009 se věnuje ve svém volném čase seniorům. 1x týdně vede skupinu, jejichž hlavni aktivitou jsou tréningy paměti a tělesná cvičení. Jako dobrovolník moderuje benefiční koncerty a na léto připravuje malý festival v Domově pro osoby tělesně postižené.

Martin Düringer-Pionýrská skupina Březová
Vede již čtrnáctým rokem jako hlavní vedoucí spolu s manželkou pionýrskou skupinu v Březové. Skupina představuje 70 členů, rozdělených tří oddílů. Hlavním posláním je zabezpečovat mimoškolní činnost volný čas. Skupina v době prázdnin organizuje tábor v Bystřině. Organizace po vedením pana Duringera patří mezi vzorné v obci.

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy