logotyp

KŘESADLO 2015

Křesadlo 2015

Křesadlo 2015

Křesadla v Karlovarském kraji již mají své majitele

GH Ambassador, Národní dům – v pátek 15. dubna byla již po desáté slavnostně udělena Křesadla za rok 2015 dobrovolníkům z Karlovarského kraje. 

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni 4 dobrovolníci „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2015.

Oceněnými jsou :

Martina Paboučková, Klubíčko Cheb, z.s. za dobrovolnou činnost pro rozvoj Mateřského centra v Chebu

Bc. Čermák Miloslav, za obětavou pomoc neziskovým organizacím a lidem, nacházejících se v nelehké životní situaci

Alena Ženíšková,         Kontakt bB       - za dlouholetou dobrovolnou činnost pro tělesně postižené děti a dospělé, za organizaci závodů "Pohárek"

Milan Hloušek, Potravinová banka, Pomoc v nouzi, ČNK za aktivní a obětavý přístup v několika oblastech - Potravinová banka, autor naučné publikace aj.

 

Držitele cen vybrala z celkem 26 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.

Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.

Pořadatelem 10. ročníku udílení cen Křesadlo 2015 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal hejtman Karlovarského kraje pan JUDr. Martin Havel a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.

Slavnostním ceremoniálem nás provázel Vlasta Vébr a o kulturní program se postarali  Karlovarský symfonický orchestr a PO – PO Trio.

Ocenění dobrovolníci:

Martina Paboučková : za dobrovolnou činnost pro rozvoj Mateřského centra v Chebu. Je nesmírně pracovitá a žije pro lidi kolem sebe. Nezastaví se před žádnou překážkou, nic jí neodradí. Martina Paboučková je žena činu. Přišla si do MC jen pro radu, zdržela se dvě hodiny a nakonec si odnášela plný batoh práce. Martina roztočila KOLA a začaly se dít věci z nezdarů není zoufalá, ale naopak se oklepe a začíná s novou energií.

Bc. Miloslav Čermák : za obětavou pomoc neziskovým organizacím a lidem, nacházejících se v nelehké životní situaci. Je to člověk, na jehož slovo je spolehnutí a nikdy neodmítne podat pomocnou ruku. Je vždy šťastný, když může dělat Neobyčejné věci ve svém regionu pro lepší život lidí, kteří v něm žijí. Má dar dávat lidem pocit bezpečí a jistoty, který předává pouhým úsměvem či podáním ruky.

Alena Ženíšková: za dlouholetou dobrovolnou činnost pro tělesně postižené děti a dospělé, za organizaci závodů "Pohárek". Už 15 let každý týden dobrovolně a zcela bez finančního ohodnocení plave s tělesně postiženými dětmi a dospělými. Každé léto působí jako asistent na soustředění a to v době své dovolené.

Milan Hloušek: za aktivní a obětavý přístup v několika oblastech - Potravinová banka, autor naučné publikace S KOMIKSEM O DOMÁCÍM NÁSILÍ a STALKINGU.  Od roku 2014 pracuje jako P.R. manažer v neziskové organizaci POMOC V NOUZI o.p.s., kde se podílí na koordinaci projektu BOJOVNÍCI PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH-díky tomuto projektu vznikla tři kontaktní místa v Kraslicích, Jáchymově a Žluticích-tato místa poskytují bezplatnou pomoc a poradenství. Pracoval 9 let jako novinář, z toho pět let ve funkci šéfredaktora-je předsedou Českého novinářského klubu.

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy