logotyp
Login

Historie MCKV

Historie sdružení

1995
Založení sdružení a získání prostor.

1996
Získání prostředků na rekonstrukci prostor a realizace rekonstrukce svépomocí.

1997
Otevření mateřského centra a realizace projektu „Psychosociální podpora mladých rodin v rámci MC Karlovy Vary“ (za finanční podpory SWIF Phare, NROS a MZ ČR).

1998
Realizace projektu „Šťastní rodiče mají šťastné děti“ (podpořeno NROS) a příprava rozšíření služeb o kurzy prenatální přípravy a plavání kojenců a dětí.

1999
Zásadní rozšíření objemu služeb, zahájení projektu „Prenatální péče v rámci MC Karlovy Vary“, vydání prvních čísel časopisu „Mámyzdat“.

2000
Realizace projektu „MC Know How“ (podpořeno NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare), podání projektu „Centrum rané péče“.

2001
Změna stanov sdružení—změna názvu a sídla organizace (dříve: Sdružení karlovarských matek, nyní: Mateřské centrum Karlovy Vary)
Realizace a dokončení projektu „Centrum rané péče“ (projekt podpořen z prostředků veřejné finanční sbírky Pomozte dětem, organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti) a podání a schválení nového projektu „Jakub“ (financován z veřejné sbírky „Pomozte dětem“).

2002
Realizace a dokončení projektu „Jakub“. Navázání spolupráce s organizací Kontakt bB, zásadní kroky vedoucí k realizaci dětského hřiště v prostorách před MC

2003
Další změna stanov - fyzická změna sídla organizace. Vystěhování z prostor T.G.M. 12 do areálu 3.MŠ ve východní ulici. Přijato členství v Krajské radě mládeže Karlovarska (KRDMK)

2004
Rok plný reklamy a propagace, vytvoření nového návrhu, který propaguje činnost MCKV. Zapojení do Komunitního plánování Magistrátu města Karlovy Vary. Realizování projektu Příměstský tábor 2004, podání nových projektů na MPSV, MŠMT a NROS.

2005
Schválení 6 projektů a jejich realizace (Příměstský tábor 2005 - MŠMT, Nová perspektiva - NROS, Pojďte si pohrát s myší - MAMANET - SROP KÚKK, Vodní hrátky s batolátky, Rodíme spolu…., Čtyřlístek tradic a řemesel - MPSV). Zřízení druhého pracovního místa, uvedení do provozu internetové kavárny, vznik webových stránek.

2006
Schválení 3 projektů Příměstský tábor 2006 - MŠMT, Jedeme dál s MCKV – MPSV, Dobrovolnické centrum Vlaštovka – SROP. Zřízení 3 pracovního místa. Užší spolupráce s ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje) – příprava akce Křesadlo, s občanským sdružením STUDNICE a s dobrovolnickou skupinou JAKOMÁČEK ze ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary. Stali jsme se členy Sítě MC v ČR.

2007
Realizace akce Křesadlo a Bambiriáda – obě akce celorepublikového charakteru, poprvé však v Karlovarském kraji. Realizace projektu „Dobrovolnické centrum Vlaštovka“, schválení projektu Celoroční tábor 2007 – MŠMT, spolupráce s o.s. STUDNICE – nabídka rekvalifikačních kurzů pro matky na MD, zajištění Dětského koutku při MFF v Karlových Varech, zapojení se do akce „Mobilita pro všechny“.

2008
Získání akreditace a dotace od MV ČR na 2 programy: „Dobrovolnictví pro každého“ a „Dobrovolník pro volný čas“. Podpora Nadace ČSOB na dobrovolnický projekt „Vlaštovko leť!“ a získání dotace z Poštovní spořitelny na vybavení táborové kuchyně. Zajištění Dětského koutku na MFF v Karlových Varech.

2009
Otevření naší pobočky v Chodově – MC Pavouček – rekonstrukci a provoz zajistili dobrovolníci, účast na akci „Chceme čisté město“, realizace naší první výstavy „Město dětem“ – výtvarné práce dětí MŠ a ZUŠ, rozšíření kurzu Poprvé bez mámy na 4 termíny v týdnu, získání titulu „Organizace uznaná MPSV“.

2010
Oslava 15. narozenin MCKV, vystěhování z prostor v MŠ Východní, rekonstrukce nově přidělených prostor v Kollárově 17, zajištění dětského koutku a dětského stanu při MFF, osamostatnění pobočky MC Pavouček v Chodově, podpora projektů Pohádkové prameny (KÚ KK), Celoroční tábor (MŠMT, KÚKK), Držme pospolu a Dej přednost v jízdě (MPSV), Dobrovolnictví pro každého a Dobrovolnictví pro volný čas (MVČR), Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny ,, Pomáháme společně“ – „ Šikovné ručičky“

2011
Změna předsedkyně – nová rada MCKV, dětský koutek a centrum při MFF, Křesadlo 2010 – ocenění dobrovolníků, účast na Bambiriádě, podpora projektů Správným směrem (MPSV), školička (MMKV), Celoroční tábor (MMKV, KÚKK), Dobrovolnictví pro volný čas (MVČR), Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny ,, Pomáháme společně“ – , Šikovné ručičky“

2012
Nový předseda – nová Rada MCKV, dětský koutek a centrum při Mezinárodním Filmovém festivalu, Křesadlo 2011 – ocenění dobrovolníků, účast na Bambiriádě, podpora projektů Cesta ke šťastné rodině (MPSV), školička (MMKV), Celoroční tábor (MMKV, KÚKK), Žijeme naplno (KÚKK), Dobrovolnictví pro volný čas a Dobrovolnictví pro každého (MVČR), Dobrovolnický program ČSOB a Poštovní spořitelny ,, Pomáháme společně“ – „Pohádková zahrada“

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016180

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy