logotyp
Login

Křesadlo

Veškeré dokumenty k nominaci kandidátů ceny "Křesadlo" naleznete na konci článku.

Co to je?
Cena, která je již od roku 2001 udělována v naší republice dobrovolníkům - "obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci".
Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát.

Kdo to vymyslel?
Myšlenka udělování ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím HESTIA, o.s.

Proč?
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

První vyhlašování cen "Křesadlo" se v Karlovarském kraji konalo na jaře v roce 2007. Udílely se ceny za uplynulý rok - proto KŘESADLO 2006.

Veškeré dotazy ráda zodpoví koordinátorka této akce:
Žaneta Salátová
mckv@seznam.cz
tel. 606 581 369

Křesadlo 2020

Křesadlo 2020

Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateřském centru Karlovy Vary a Regionální dobrovolnické
centrum Instand připravuje již 12. ročník udílení cen Křesadlo. Za rok 2020 převezme tuto cenu pět dobrovolníků.

Věnujte, prosím, chvilku času zamyšlení nad člověkem, který by si podle Vás cenu
Křesadlo zasloužil, a napište pečlivě svou nominaci. Návrh musí obsahovat základní
osobní data a kontaktní spojení na kandidáta, popis činnosti kandidáta ceny a důvody
pro jeho navržení, stručnou charakteristiku a kontaktní spojení na navrhovatele.
Kandidát musí souhlasit s nominací a důvody, proč byl navržen. Nominační formulář
najdete na www.materske-centrum.cz a vyplněný zašlete do 15. března 2021 na adresu
Regionální dobrovolnické centrum Instand, Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy
Vary nebo e-mailem na kresadlo@instand.cz.

Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2020 převzal hejtmen Karlovarské kraje
Ing. Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
Slavnostní ceremoniál udílení cen se bude konat 16. dubna 2021 v hotelu Imperiál.

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy