logotyp
Login

Rekvalifikační kurzy

Profesní kvalifikace + přípravný kurz

"Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" - pro nezaměstnaný rodiče pečující o dítě do 15ti let ZDARMA. Pro ostatní zavádějící cena.

Co nabízíme:

Přípravný třídenní kurz.

Akreditovaná zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Soukromé konzultace.

Proč doporučit zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky?

Kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je připravena speciálně pro věkovou skupinu dětí od narození do šesti let věku. Témata jsou sestavena tak, aby absolvent zvládl nejen dítě „hlídat“, ale dokázal o něj komplexně samostatně pečovat a uměl na něj správně výchovně působit. Uvedená kvalifikace dále umožňuje:

-          pracovat v dětských skupinách (dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se jedná o jednu z možností odborné způsobilosti pečující osoby),

-          zřídit si živnost vázanou „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ (dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

Zkouška je určena pro všechny zájemce z řad veřejnosti, přičemž uchazeč NEmusí absolvovat žádný předchozí kurz nebo jiné vzdělávání. Přihlásit se ke zkoušce může každý, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, nemá logopedickou vadu (ověřuje se potvrzením od lékaře) a splňuje podmínky zákona č.179/2006 sb.:

-          osoba starší 18 let

-          získala alespoň základy vzdělání

Kdo může zkoušky pro chůvy provádět?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 sb. tzv. autorizované osoby, tj. subjekty, které získaly autorizaci (povolení k provádění zkoušek) od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva). V případě zkoušek profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky je autorizujícím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Nyní už konkrétní informace.

Ceny a termíny:

Třídenní přípravný kurz – 3 800 Kč. Kurz proběhne v týdnu od 3.3. 2020

1. den

Zdravověda –  3.3.2020 od 8:00 hod. – 15:00 hod.

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů .

Poskytování první pomoci dítěti/dětem .

 Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování. 

2. den

Pedagogika –  5.3.2020 od 8:00 hod. – 15:00 hod.

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí .

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

3.den
Dramatizace (praktická část) - 6.3.2020 od 8:00 - 15:00 hod.

 

Prosím, nepodceňujte přípravu. Zkouška není pouze za účast. Je třeba se opravdu připravit. Případná opravná zkouška bude zpoplatněna. 

 

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – 5 500 Kč.

Předpokládaný - první týden v dubnu – ještě upřesněníme.

Zkouška profesní kvalifikace trvá 2 - 4 hodiny, má část písemnou, ústní a praktickou. Největší důraz je kladen na poskytování první pomoci, vše je nahlíženo především z praktického hlediska, bude hodnocen popis reakce v praktických situacích, do kterých se pečující osoba běžně dostává, nebo by se eventuálně dostat mohla.

Chůva v kostce.

Kompletní materiály, i mimo probraná témata dostanete v rámci přípravného kurzu.

Místo konání:

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s., Mozartova 6, 360 17 Karlovy Vary

 

 

NÁSTĚNKA

Dětská skupina Karlovaráček

obrázek
je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016180

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy