logotyp
Login

KŘESADLO 2009

Křesadla v Karlovarském kraji již mají své majitele Loket – ve čtvrtek 18. března byla již po čtvrté slavnostně udělena na hradě Loket Křesadla za rok 2009 dobrovolníkům z Karlovarského kraje

Při slavnostním ceremoniálu byla udělena 4 dobrovolníkům „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2009. Oceněnými jsou Růžena Jírová z Chebu, Renata Macháčková ze Sokolova, Kateřina Stixová z Ostrova a Rudolf Chlad z Božího Daru.

Držitele cen vybrala z celkem 17 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů. Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví.

Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry. Pořadatelem 4. ročníku udílení cen Křesadlo 2009 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka.

Záštitu převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Miloslav Čermák, a primátor města Karlovy Vary, Ing. Werner Hauptmann. Slavnostním ceremoniálem nás v duchu televizního Taxíku provedl Aleš Háma.

Ocenění dobrovolníci:

Růžena Jírová – působí v Dobrovolnickém centru při Farní charitě v ChebuPaní Růžena Jírová již za mlada navštěvovala děti v dětském domově, pomáhala chudým dětem. S romskými dětmi kreslila, koupala je, pečovala o ně. Nyní se věnuje seniorům v léčebně dlouhodobě nemocných v Chebu, povídá si s nimi, naslouchá jim, drží je za ruku když umírají. Její chuť, aktivita, trpělivost a touha pomáhat je vzorem mladším dobrovolníkům, které také do léčebny sama přivedla.

Renata Macháčková – neorganizována, SokolovPaní Renata Macháčková se již zhruba 5 let stará o svou nemocnou sousedku,paní Doležalovou. Nejdříve o ni pečovala v jejím domově, obstarávala jídlo, úklid, péči na lůžku. Nyní ji navštěvuje pravidelně v sokolovské nemocnici. Navíc za ní vyřizuje úřední záležitosti a zajišťuje pro paní Doležalovou pobyt v zařízení pro dlouhodobě nemocné. Paní Macháčková pomáhá tiše, nezištěně a obětavě.

Kateřina Stixová – působí v občanském sdružení Ostrovský MacíkSlečna Kateřina Stixová je členkou Ostrovského Macíka již od svých 15 let. Stará se o koně, kteří tam žijí v azylu, věnuje se péči o zvířata, ekologické výchově dětí a přípravě koní na různé akce. Těmto aktivitám věnuje většinu svého volného času a když je třeba, tak i dovolenou. Je příkladem pro mladší členy Macíka.

Rudolf Chlad – působí v Horské službě, Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK), ve Sboru dobrovolných hasičů na Božím Daru, v Záchranném kruhu a RosnatcePan Rudolf Chlad se celý svůj produktivní život věnoval dobrovolnické činnosti. Nejdříve ve Spartaku Plzeň vyučoval děti plavání. Pracoval jako instruktor dětských táborů a lyžařských výcviků. Všichni jej známe především jako záchranáře a náčelníka Horské služby, kde se podílel na záchranných akcích i ve svém volném čase. Stále působí jako starosta dobrovolných hasičů na Božím Daru, předseda Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, předseda ekologického sdružení Rosnatka na Božím daru, a také jako místoprezident asociace Záchranný kruh. Ať je pátek nebo svátek, pan Chlad je pořád v akci!

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy