logotyp
Login

KŘESADLO 2012

Křesadla v Karlovarském kraji již mají své majitele
Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolov – v pátek 19. dubna byla již po sedmé slavnostně udělena Křesadla za rok 2012 dobrovolníkům z Karlovarského kraje.

Při slavnostním ceremoniálu bylo oceněno 5 dobrovolníkům „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2012. Oceněnými jsou Blanka Furáková – Občanské sdružení Střípky, Mgr. Radka Hodačová-Mateřské centrum Karlovy Vary,o.s., Hana Šnajdrová –Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarska, PhDr. Josef Levý – nezařazen a Mirosalv Irovský- Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci.Držitele cen vybrala z celkem 23 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů. Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry. Pořadatelem 7. ročníku udílení cen Křesadlo 2012 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pan Bc. Miloslav Čermák, a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek. Slavnostním ceremoniálem nás provázel Jan Picka a o kulturní program se postarala ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary.

Fota ke stažení: http://mcentrumkv.rajce.idnes.cz/Kresadlo_2012
Foto Stanislava Petele - děkujeme za sponzorskou podporu


Ocenění dobrovolníci:

Blanka Furáková – Občanské sdružení Střípky
Paní Furáková byla před 10ti lety jedna z prvních dobrovolnic tohoto sdružení a za jejím jménem stojí stovky hodin dobrovolnické činnosti. Pravidelně dochází za opuštěnými pacienty do ODN v sokolovské nemocnici. Již třetí rok dojíždí 1 x týdně do domova pro seniory v Dolních Pochlovicích a šestým rokem pomáhá české rodině exulantů z Kazachstánu do rodné vlasti. Na paní Furákovou byly napsány dvě nominace.

Mgr. Radka Hodačová-Mateřské centrum Karlovy Vary,o.s.
Paní Hodačová aktivně pomáhá v MCKV již d roku 2002. Je zakladatelkou dobrovolnické skupiny Jakomáček - žáků ZŠ. Tato skupina pravidelně – 1x týdně pomáhá organizovat kurz pro 2,5 leté děti, pomáhají téměř při všech víkendových aktivitách a každý rokem jako pořadatelé na Křesadle. Podstatou této skupiny je vést děti k dobré vůli, pomoci a nezištnosti.

Hana Šnajdrová –Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarska
Paní Šnajdrová pracuje obětavě již od 1999 v mnoha oblastech neziskového sektoru. Angažuje se v několika neziskových organizacích, které se věnují hlavně dětem a mládeži. Zcela nezištně zorganizovala sedm ročníků Bambiriády, aktivně působí v Asociaci nestátních neziskových organizacích na Karlovarsku, v Krajské radě dětí a mládeže a mimo jiné se zapojila do organizace soutěže školních časopisů aj. Spolu s manželem pomáhají s výchovou Terezky, jejíž rodina se ocitla v nelehké životní situaci. Na paní Šnajdrovou jsme obdrželi dvě nominace.

PhDr. Josef Levý - nezařazen
Navržený kandidát zpracoval a zrealizoval naučnou stezku v nejzápadnějších končinách ČR „Na cestě k Trojstátí“. Stezka mapuje historii, faunu a flóru Hranicka a Ašska. Pan Levý se nadále stará o propagaci celoroční úklid i o další rozvoj tohoto regionu.
Miroslav Irovský- Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
Jeden ze zakladatelů a člen Rady tohoto sdružení. Pan Irovský odpracoval stovky hodin nejen při opravách tohoto kostela, ale také jako pořadatel benefičních koncertů. Letos v červnu budou pořádat již stý koncert za záchranu tohoto kostela.


Veškeré dotazy ráda zodpoví koordinátorka této akce:
Žaneta Salátová
mckv@seznam.cz
tel. 606 581 369

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy