logotyp
Login

Nabídka pro dobrovolníky

Dobrovolníci v Mateřském centru věnují svůj čas, energii a schopnosti těm činnostem, které nejsme schopni zajistit vlastními silami, ale které jsou pro realizaci aktivit, programů či projektů nezbytné.

Dobrovolníci do organizace přinášejí nový pohled, know-how, nápady a zkušenosti a umožňují jí tak nezbytný rozvoj směřující k naplnění poslání organizace.

Podle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. je dobrovolníkem člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Možnosti zapojení:

  • dobrovolnická služba pro Mateřské centrum Karlovy Vary z.s., práce především s dětmi
  • vedení zájmového kroužku
  • hlídání dětí v Mateřském centru
  • výpomoc s organizací, přípravou a realizací víkendových akcí
  • výpomoc na příměstském táboře jako táborový vedoucí, kuchař a další

NÁSTĚNKA

Projekt na cestě k úspěchu II.

obrázek
je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie.Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011175

Neformální POWER UP!

obrázek
je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013313

Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.

obrázek

NOVINKY

obrázek
obrázek
 https://www.facebook.com/pages/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Karlovy-Vary/324856464211244
Domů Mateřské centrum Karlovy Vary

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy